DOSTAWA GRATIS OD 199 zł | tel.: 44 724 30 00 | kom.: +48 509 419 739      

Regulamin sklepu

 REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej WWW. http://jubilerbuda.pl/, w dalszej części („Sklep") przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient"). Sklep umożliwia składanie na odległość zamówień na towary będące w aktualnej ofercie Sklepu.

 2. Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest Barbara Buda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JUBILER Barbara Buda ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7730011592 REGON 590285741

 3. Sklep przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Sklepu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja.

 4. Sklep zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Sklepu.

 5. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

§ 2 ZASADY REJESTRACJI.

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane zgodne ze stanem faktycznym.

 3. Klient w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Hasło, Powtórz hasło.

 4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Klient nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo: Nazwę firmy, NIP.

 5. Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto, które umożliwia dokonywania zakupów w Sklepie.

§ 3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ.

 1. Zamówienia można składać za pomocą funkcjonalności witryny internetowej Sklepu po uprzednio pomyślnie dokonanym procesie rejestracji.

 2. Sklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w Sklepie (potwierdzenie złożenia zamówienia).

 3. Zamówienie można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 4. Dla każdego towaru składane jest odrębne zamówienie.

 5. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać zamówiony towar w salonie.

 6. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

 7. Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: (44) 724-30-00 lub e-mailem, pod adresem kontakt@jubilerbuda.pl

 8. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia towaru, który został już wysłany. Powyższe nie dotyczy sytuacji obioru Towaru w siedzibie Sklepu. W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia Towaru.

 9. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 15.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się do najbliższego dnia roboczego.

 10. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.§ 4 ZWIĄZANIE STRON UMOWĄ.

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

 2. Potwierdzenie przyjęcie zamówienia przez Sklep następuje poprzez niezwłoczne przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 3. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. 

§ 5 CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI.

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

 2. Sklep zastrzega prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości kosztów wysyłki, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły już zamówienia przed dokonaniem ww. zmian.

 3. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
  a - przelew bankowy,
  b - elektroniczny za pomocą systemu płatności Przelewy 24
  dokonane w pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru albo płatność gotówką – przy odbiorze w siedzibie sklepu.

 4. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 5. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie 3 lit a,b,c brak wpływu środków na konto Sklepu za zamówiony Towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia nowego zamówienia

 6. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są zawsze widoczne dla Kupującego przed zakończeniem złożenia zamówienia

§ 6 CECHY TOWARÓW.

 1. Sklep realizując zamówienia zobowiązany jest dostarczać towary wolne od wad.

 2. Klienci powinni mieć na uwadze, że wyroby jubilerskie są wykonywane zwykle ręcznie, mają specyficzne właściwości, w tym, każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i możliwe jest, iż w sposób nieznaczny odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Serwisie mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w pełni ich cech w szczególności rozmiaru, faktury lub koloru. Informujemy także, że na wygląd towarów w tym na ich kolor ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja towarów, dawała wyobrażenie ich cech.

 3. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Klienta o kontakt ze Sklepem.

§ 7 DOSTAWY

 1. Dostawy towarów zamówione w Sklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty przesyłek i sposób dostaw dostępnym na stronie https://www.ups.com/content/pl/pl/index.jsx.

 2. Do płaconej ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki właściwe dla wybranego sposobu płatności i dostawy:
  a) koszt przesyłki UPS Standard 20zł brutto,
  b) koszt przesyłki UPS Exspress 55 zł brutto,
  c) Odbiór osobisty w siedzibie firmy 0zł brutto,

 3. Dostawa gratis powyżej zamówienia o wartości minimum 199zł na terenie kraju.

 4. W przypadku wyboru płatności online (Przelewy 24) lub kartą kredytową zamówienie zostanie przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia rezerwacji wystarczających środków na koncie bankowym Klienta.

 5. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Serwisu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę.

 6. Zaleca się dokonania sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze Sklepem.

 7. Czas realizacji zamówienia na Towary dostępne na stanie magazynowym wynosi nie więcej niż 1-2 dni roboczych.

 8. W przypadku przedmiotów wykonywanych na indywidualne zamówienie Kupującego mających cechy indywidualne np. grawerowanie, w takim przypadku termin realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni roboczych, które to terminy w pewnych przypadkach mogą ulec wydłużeniu.

 9. Termin na dostawę Towaru rozpoczyna się od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem par. 6 ust. 3

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny. Odstąpić od umowy można w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Dla zachowania terminu 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia przed jego upływem pod adres: JUBILER Barbara Buda ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres e-mail: kontakt@jubilerbuda.pl. Sklep niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia za pośrednictwem zwrotnie przesłanej wiadomości, wskazując datę otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron powinien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 2. Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi pod adres: JUBILER Barbara Buda ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki . Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym towarem (np. wynikającym z konieczności przymierzenia lub innego sprawdzenia towaru). W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu Sklep może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

 3. Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przekazem pocztowym, przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność. Nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru na inny.

 4. W przypadku nie wywiązania się Sklepu z dostawy w terminie 30 dni, klient ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 5. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

 6. Sklep w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

§ 9 REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji należy do Klienta.

 2. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez:
  a. przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na ww. adres pocztowy
  b. przekazanie reklamacji obsłudze w siedzibie Sklepu

 3. Do reklamacji wraz z jej opisem Klient dołącza potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne dopuszczone przez prawo dowody) wraz z reklamowanym towarem.

 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. e-mail albo list polecony).

§ 10 GWARANCJA PRODUCENTA

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte również gwarancją Producenta i Sprzedawcy. Producent udziela rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, na zasadach określonych w przepisach prawa i niniejszym regulaminie.

 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i dołączonej do każdego produktu. Klient może przed złożeniem zamówienia zapoznać się z dokumentem gwarancji.

 3. Po sprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r., poz.827).

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Barbara Buda Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.

 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, ewidencji sprzedaży i kontaktu z kupującym na potrzeby wykonania umowy oraz ewentualnie innym podmiotom w celu wykonania umowy, tzn. firmie kurierskiej oraz podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego usług w zakresie windykacji i dochodzenia należności związanych z umową.

 3. Klient, na etapie rejestrowana konta w Serwisie lub wysłania zamówienia poprzez Skep, może udzielić Sklepowi dobrowolnej zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych (odwołalnej w każdej chwili) w celu:
  a) otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.);

 4. Sklep podejmuje czynności techniczne w celu zabezpieczenia wszelkich danych w szczególności danych osobowych jakie uzyskał od Klienta poprzez stosowanie SSL.

 5. Zbiór danych został zarejestrowany w GIODO, informację o czym można znaleźć pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/

 6. Strona sklepu zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

§ 12 DODATKOWE OŚWIADCZENIA

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy ustawy o prawach konsumenta. a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

 2. Adres reklamacyjny jak i adres do odstąpienia od umowy stanowi adres do doręczeń korespondencji sklepu


§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian i terminie wejścia ich w życie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem zmiany.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania wcześniejszej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 5. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  telefon: (44) 724-30-00, +48 509-419-739
  e-mail: kontakt@jubilerbuda.pl
  albo pisemnie

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-03-2016r.


Drogi Użytkowniku

Aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce.